شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

آگهي مزايده 97/4 شركت توسعه منابع آب و انرژی

اين شركت درنظر دارد تعداد دو دستگاه قالب تونلی 9 و 6 متری مازاد بهمراه متعلقات آن مستقر در پروژه مترو خط 3 تهران را از طريق مزايده عمومي بفروش برساند.

محل دريافت اسناد مزايده :

تهران، ميدان ونك، خ ملاصدرا، خ پرديس، پ 34 شركت توسعه منابع آب و انرژی به شماره تماس : 88888928

سایت شرکت : www. tmae.ir

زمان بازديد و دريافت اسناد: 97/07/25 لغايت 97/07/29

آگهي مزايده 4/97 شركت توسعه منابع آب و انرژی
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۹
ارسال به دوستان