دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
نیروگاه دوم سد شهید عباسپور
نيروگاه دوم سد شهيد عباسپور در 55 كيلومتري شمال شرقي شهر مسجد سليمان در استان خوزستان واقع گرديده است.

نیروگاه دوم سد شهید عباسپور

نيروگاه دوم سد شهيد عباسپور در 55 كيلومتري شمال شرقي شهر مسجد سليمان در استان خوزستان واقع گرديده است. هدف از اين پروژه افزايش قدرت پيك شبكه برق سراسري به ميزان يك هزار مگاوات و در نتيجه رساندن مجموع ظرفيت نصب شده نيروگاه در سد شهيد عباسپور به مرز 2000 مگاوات مي باشد.
از ويژگي هاي اين پروژه انجام كليه عمليات زيرزميني در ترازهاي مختلف )تا حدود 200 متر( زير سطح آب درياچه موجود سد شهيد عباسپور را ميتوان نام برد.

مشخصات پروژه
ابعاد مغار زيرزميني نيروگاه:145×39×26 متر
طول كل تونلها:3300 متر
ارتفاع مجموع شفتهاي زيرزميني:600 متر
طول كل گالريهاي تزريق و زهكش: 1032 متر
حجم كل نيروگاه:145×26×49 متر
حجم كل حفاري:460000 مترمكعب
حجم كل بتن ريزي:200000 مترمكعب
تعداد و نوع توربين ها:4 دستگاه- فرانسيس
طول پرده آب بند:30000 متر
طول پرده زهكش:10000 متر
حجم كل آرماتوربندي:17000 تن
قدرت نصب نيروگاه:1000 مگاوات
توليد انرژي ساليانه:4400 گيگاوات ساعت

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۲
ارسال به دوستان