دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
راه اصلي ياسوج – دهدشت
قطعات يك و هفت / ب از راه ياسوج به دهدشت مجموعاً به طول 51 كيلومتر در استان كهكيلويه و بويراحمد توسط شركت توسعه منابع آب و انرژی احداث گرديده است. اين راه در واقع ادامه راه اصلي شهرضا به بهبهان بوده و هدف از اجراي آن توسعه ارتباط راههای استان محروم فوق با راه هاي اصلي كشور مي باشد.
راه اصلي ياسوج – دهدشت

قطعات يك و هفت / ب از راه ياسوج به دهدشت مجموعاً به طول 51 كيلومتر در استان كهكيلويه و بويراحمد توسط شركت توسعه منابع آب و انرژی احداث گرديده است. اين راه در واقع ادامه راه اصلي شهرضا به بهبهان بوده و هدف از اجراي آن توسعه ارتباط راههای استان محروم فوق با راه هاي اصلي كشور مي باشد.

مشخصات پروژه

نوع راه:اصلي (درجه يك)
مجموع طول دو قطعه: 51 = ( 25 + 26 ) كيلومتر
عرض راه: 11 متر
حجم خاكبرداري:3،200،000 مترمكعب
حجم خاكريزي:1،300،000 مترمكعب

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۶
ارسال به دوستان