يکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
تونل انتقال آب گاوشان
تونل انتقال آب گاوشان در 38 كيلومتري جنوب شهر سنندج و در مجاورت سد مخزني گاوشان بر روي رودخانه گاوه رود توسط شركت توسعه منابع آب و انرژی اجرا شده است. كارهاي پروژه شامل احداث تونل طويل انتقال آب سد گاوشان به پايين دست و چهار تونل دسترسي مربوطه می شود.
تونل انتقال آب گاوشان

تونل انتقال آب گاوشان در 38 كيلومتري جنوب شهر سنندج و در مجاورت سد مخزني گاوشان بر روي رودخانه گاوه رود توسط شركت توسعه منابع آب و انرژی اجرا شده است. كارهاي پروژه شامل احداث تونل طويل انتقال آب سد گاوشان به پايين دست و چهار تونل دسترسي مربوطه می شود.
از بارزترین مشخصات این پروژه، بلندترین تونل در حال احداث کشور در زمان خود و اولین تجارب استفاده از دستگاه حفار تونل (TBM) در کشور می باشد.
شخصات پروژه

طول تونل: 20/2 كيلومتر
تعداد و طول تونلهاي دسترسي:4 خط بطول 3713 متر
قطر حفاري تونل: 5.5 متر
قطر تمام شده تونل: 4/3 و 4/8 متر
حجم كل حفاري: 504000 مترمكعب
حجم كل بتن ريزي: 130000 مترمكعب

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۷
ارسال به دوستان