يکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
تونل انتقال آب چشمه لنگان
هدف اين پروژه كه يكي از طر حهاي مهم در بخش مركزي ايران بوده و از اهميت بسزايي برخوردار است، انتقال آب چشمه لنگان به دره زاينده رود مي باشد. پروژه مزبور در مجاورت فريدون شهر در استان اصفهان واقع بوده و توسط شركت توسعه منابع آب و انرژی اجرا گرديده است.
تونل انتقال آب چشمه لنگان

هدف اين پروژه كه يكي از طر حهاي مهم در بخش مركزي ايران بوده و از اهميت بسزايي برخوردار است، انتقال آب چشمه لنگان به دره زاينده رود مي باشد.
پروژه مزبور در مجاورت فريدون شهر در استان اصفهان واقع بوده و توسط شركت توسعه منابع آب و انرژی  اجرا گرديده است.
طول كل تونل فوق 2/ 13 كيلومتر است كه شرکت توسعه منابع آب و انرژی اجرای 7 كيلومتر انتهايي آن بعلاوه
900 متر تونل دسترسي را بر عخده داشته است.
مشخصات پروژه

حجم كل حفاري در سنگ: 145000 مترمربع
حجم كل بتن ريزي: 80000 مترمربع
مقطع تونل و قطر تمام شده: دايره اي - 2/ 3 متر
طول تونل: 13/2 كيلومتر

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۸
ارسال به دوستان