يکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
سد مخزنی غدیر (بابا حیدر)
محل احداث سد مخزنی غدیر در استان چهار محال بختیاری در فاصله 47 یکلومتری شهرستان شهرکرد و حدودا 3 یکلومتری غرب شهر باباحیدر و 4 یکلومتری شمال شرقی روستای امید آباد بر روی رودخانه سراب باباحیدر قراردارد.

سد مخزنی غدیر (بابا حیدر)

محل احداث سد مخزنی غدیر در استان چهار محال بختیاری در فاصله 47 یکلومتری شهرستان شهرکرد و حدودا 3 یکلومتری غرب شهر باباحیدر و 4 یکلومتری شمال شرقی روستای امید آباد بر روی رودخانه سراب باباحیدر قراردارد.
منبع اصلی تامین آب طرح از دو سر شاخه سراب و بردی تش یکل گردیده که شاخه اصلی آن  از طریق چشمه
پرآب سراب تغذیه میگردد. اهداف اين طرح شامل تامين آب شرب و صنعتي، تامين آب مورد نياز اراضی پايين دست به ميزان 1450 هكتار، ذخيره سازي و تنظيم آب رودخانه سراب مي باشد.
مشخصات پروژه

نوع سد: سنگريزه اي - هسته رسي
طول تاج سد: 624 متر
عرض تاج: 12 متر
ارتفاع سد از سنگ بستر: 68 متر طول
تونل انحراف: 310 متر
قطر تمام شده تونل: 4 متر
نوع سرريز: سرريز آزاد با اوجي
راه هاي دسترسي: 4 یکلومتر
حجم خاكبرداري: 850،000،000 مترمكعب
حجم خاكريزي: 2،000،000 مترمكعب
حجم حفاري: 40،000 مترمكعب
حجم بتن ريزي: 28،000 مترمكعب

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۵
ارسال به دوستان