پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
خط 3 مترو تهران 33 كيلومتر طول دارد و شامل 26 ايستگاه میباشد. اين خط از شهرک قائم در شمال شرقي تهران آغاز میشود و تا اسلامشهر ادامه خواهد یافت و در5 فاز ساخته و بهره برداري خواهد شد كه طراحي و اجراي فاز يك، ایستگاه 3-3آ(آزادگان، تیکت هال شمالی و جنوبی ایستگاه آزادگان و تونل ارتباطی به طول 586 متر به شرکت توسعه منابع آب و انرژی واگذار شده است.
فاز یک خط 3 مترو تهران


مشخصات پروژه

قطر تونل: 9.15 متر
محل ایستگاه: آزادگان، خط 3
نوع ایستگاه: جزیره ای
خاکبرداری: 180,000متر مکعب
طول تونل ارتباطی: 700 متر
خاکریزی: 50,000مترمکعب
بتن ریزی: 70,000متر مکعب
مساحت سرپوشیده: 5,276 مترمربع
مساحت فضتی باز: 2,590 مترمربع
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۱
ارسال به دوستان