يکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
سد مخزنی شهدای محرم (دویرج)
سد مخزني دويرج در حوضه آبريز رودخانه مركزي دويرج در فاصله 13 كيلومتري شمال شرق موسيان و 22 كيلومتري جنوب شرق شهردهلران در جنوب غرب استان ايلام واقع شده است. اهداف اين طرح شامل تامين آب كشاورزي حدود 6500 هكتار از زمي نهاي دش تهاي دهلران، موسيان و همچنين تامين حقابه زمي نهايكشاورزي دشت موسيان به گستره 4180 هكتار مي باشد.
سد مخزنی شهدای محرم (دویرج)

سد مخزني دويرج در حوضه آبريز رودخانه مركزي دويرج در فاصله 13 كيلومتري شمال شرق موسيان و 22 كيلومتري جنوب شرق شهردهلران در جنوب غرب استان ايلام واقع شده است.
اهداف اين طرح شامل تامين آب كشاورزي حدود 6500 هكتار از زمي نهاي دش تهاي دهلران، موسيان و همچنين تامين حقابه زمي نهايكشاورزي دشت موسيان به گستره 4180 هكتار مي باشد.
از تجارب موفق شرکت در این سد اجرای دیوار آب بند به عمق 64 متر با استفاده از دستگاههای گراپ مکانیکی و گراپ هیدرولیکی است.

مشخصات پروژه

سد مخزنی شهدای محرم (دویرج): سد مخزنی شهدای محرم (دویرج)
نوع سد: خاكي با هسته رسي
ارتفاع سد: 66 متر
طول تاج: 1360 متر
حجم مخزن: 205 میلیون مترمكعب
نوع سرريز: آزاد با اوجي
راه هاي دسترسي: 11 کیلومتر
حجم خاكبرداري: 2،000،000 مترمكعب
حجم خاكريزي: 4،500،000 مترمكعب
حجم حفاري: 71200مترمكعب
حجم بتن ريزي: 40،000 مترمكعب
طول تونل ها و گالريها: 596 متر


تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۳
ارسال به دوستان